Změny Soutěžního řádu se týkají:

  • změny formátu psaní částek v souladu se zavedenou praxí tvorby legislativních textů (např. místo 1.000,- Kč nově 1 000 Kč);
  • postavení na jisto vlastnictví práv k soutěžím v souladu se zněním Stanov FAČR;
  • oficiálního zavedení funkce zástupce vedoucího družstva (již v tomto soutěžním ročníku tato možnost v zápise o utkání existuje) řešící situaci vyloučeného či nepřítomného vedoucího družstva;
  • zrušení tzv. významného podílu dle § 33 odst. 7 SŘ na základě rozhodnutí VV FAČR, a to od 1. 7. 2024; v soutěžním ročníku 2023/2024 tak ještě bude možno to výjimky využít;
  • rozšíření možnosti počtu členů realizačního týmu u domácího družstva ze 7 na 8 vzhledem k přítomnosti hlavního pořadatele v zápisu o utkání namístě realizačního týmu domácích;
  • úpravy znemožnění nastoupení standardních profesionálních hráčů v ligových soutěžích, přestoupí-li do daného klubu po přestupním období pro ligové profesionální hráče;
  • pevného stanovení „nástupnického“ družstva sdruženého družstva (právem k soutěži bude nadále disponovat ten klub, který toto právo měl před vytvořením sdruženého družstva);
  • rozšíření podmínek pravidel upravujících soupisek i na přidružená mládežnická družstva v případě, že se účastní soutěže ve stejné kategorii jako členský klub, ke kterému je přidruženo.

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů