Uvedená novelizace se týká Přílohy č. 6 Soutěžního řádu, která upravuje specifické podmínky při realizaci opatření proti šíření nemoci Covid-19 (tzv. covidová příloha). Novinky se dají shrnout do následujících bodů:

  • fotbalových utkání se nesmí účastnit ten, kdo nebude splňovat podmínky účasti stanovené platnými právními předpisy, a to ať už se to bude v budoucnu týkat povinnosti testů, případného povinného očkování či jakýchkoliv dalších stanovených opatření nad rámec těch, které jsou upravené v §2 odst. 2 písm. a) a b);
  • zvyšuje se počet hráčů pro objektivní nemožnost sehrát utkání podle §3 odst. 1 písm. b), a to tak, že pro možnost odehrání utkání již nebude vyžadováno 7 hráčů jakékoliv kategorie, ale alespoň 11 hráčů dané kategorie s tím, že posouzení počtu způsobilých hráčů bude na příslušné STK, která vyjde z reálného stavu hráčů účastnících se utkání v probíhajícím soutěžním ročníku;
  • explicitně se jako důvod odložení utkání přidává dohoda družstev schválená řídícím orgánem soutěže, která doposud chyběla, ačkoliv v praxi již byla využívaná;
  • při odkládání utkání musí být dbáno na to, aby se soutěžní ročník neprodloužil za losovací aktivy, nově je tedy v § 3 odst. 4 upraveno, že řídící orgán musí na tuto okolnost dbát a zároveň, že při nemožnosti stanovení náhradního termínu (pokud by šlo o utkání posledních kol v soutěžním ročníku) nebude dané družstvo potrestáno kontumací utkání s tím, že pro hodnocení pořadí v soutěži se pak bude postupovat podle pravidel stanovených v § 4 (tedy tzv. koeficientem).

Ke stažení níže naleznete Soutěžní řád s vyznačenými změnami i jeho verzi v čistopisu, která je standardně ke stažení též v sekci Soubor předpisů. 

Složka dokumentů