Ještě před začátkem nového soutěžního ročníku vyvstala potřeba novelizovat Soutěžní řád FAČR. Změna se týká konkretizace procesu kontroly totožnosti, kdy se v souladu s návrhem Pravidlové komise FAČR postaví najisto situace, kdy dojde k odhalení hráče, který neoprávněně nastoupil. V případě, že k tomuto dojde před začátkem utkání, může družstvo nastoupit v plném počtu, pokud k tomuto dojde o poločasové přestávce, není možné hráče nahradit.

Udělením kandidátského statutu Ukrajině na summitu EU od nového soutěžního ročníku nebude existovat omezení počtu hráčů z Ukrajiny, kteří mohou nastoupit v soutěžním utkání (doteď to bylo 5 hráčů).

V příloze naleznete jak znění Soutěžního řádu s viditelnými změnami, tak finální verzi účinnou od 1. 7. 2022, která je rovněž zveřejněna v sekci Soubor předpisů.

Složka dokumentů