V uplynulých týdnech proběhly všechny potřebné zátěžové testy, migrace dat nebo analýzy, a v polovině ledna bylo Naše ISko připravené na ostré spuštění.

To nakonec proběhne až v únoru, aby se na stávající verzi informačního systému dokončil reporting pro dotační program Můj klub 2024, který byl proti původnímu ternímu prodloužen do 15. února (původně začátek ledna). FAČR chtěla stoprocentně garantovat stabilitu databáze a systému pro reporting potřebného pro Národní sportovní agenturu.

Naše ISko bude spuštěné s podobnými funkcionalitami, na jaké jsou členové FAČR zvyklí ze současného informačního systému, aby byla zaručena jeho plná funkčnost. Propracovanější bude oblast členství, která se dočká větší elektronizace než doposud. Přinese například vylepšený proces registrace a jejího rušení, snadnější možnost zaplacení členského příspěvku, zjednodušený proces podávání žádostí a podobně. Tedy funkce, které budou před startem jarní fotbalové sezony nejvyužívanější.

V létě 2024 budou dokončené všechny nové funkce v oblasti členství a prioritní nové funkce v oblasti organizace sportu. Finální verze Našeho ISka bude kompletně spuštěna v průběhu roku 2025.

Nové funkcionality představil projektový tým v čele s ředitelem IT oddělení FAČR Jaroslavem Vackem a projektovou manažerkou Petrou Faltusovou, která má zkušenosti s vedením informačních projektů například v bankovním sektoru, na konci minulého roku na několika workshopech pro sekretáře krajských a okresních svazů po celém Česku.

Jak probíhaly workshopy se zástupci okresních a krajských svazů:

Naše ISko nabídne moderní platformu, prostřednictvím které bude moci každý člen komunikovat se sekretariátem asociace, podávat žádosti, sledovat statistiky či spravovat svůj členský profil.

Hlavním cílem je implementace dlouhodobě udržitelného multisportovního informačního systému. A to prostřednictvím volně dostupných IT nástrojů, aby FAČR nebyla v zajetí licenčního modelu a řídila projekt podle svých potřeb. Asociace bude vlastníkem kódu i veškeré dokumentace. V neposlední řadě toto řešení odpovídá standardům informační bezpečnosti.

Digitalizace a automatizace je jedním z pilířů strategického směřování asociace. Naše ISko v budoucnu nabídne i možnost příjmů pro český fotbal, protože ho budou moci využívat i třetí strany.