Úsek soutěží

Regionální komise: Člen

Výkonný výbor: Předseda Řídící komise pro Čechy