Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (v obou případech zakončeno státní rigorózní zkouškou). Zastupování klientů v rozhodčích řízeních je standardní součástí její vykonávané advokátní praxe. Je členkou Sboru rozhodců FAČR a České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců