Komise pro činnost agentů

Oddělení mezinárodních styků: Integrity officer

Organizační výbor EURO WU19 2022: Legal Matters

Revizní a kontrolní komise: Sekretář

Etická komise: Sekretář

Úsek přestupů: Vedoucí úseku