Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Byl rozhodcem v desítce případů, ať už jako jediný rozhodce či člen senátu. V rámci Sboru rozhodců FAČR v prvním stupni rozhodoval jako jediný rozhodce, člen či předseda senátu, v druhém stupni také jako člen odvolacího senátu. Dále téměř ve třech desítkách domácích i mezinárodních arbitrážích jako de facto tribunal secretary.

Je členem Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), Member (MCIArb). Je členem Sboru rozhodců FAČR, Komise pro mezinárodní arbitráž, ICC Česká republika, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, VIAC (Vienna International Arbitral Center), List of Practitioners in International Arbitration, SCIA (Shenzhen Court of International Arbitration) a České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců