Výkonný výbor SFČR: Předseda

Úsek futsalu a plážového fotbalu: Referent úseku futsalu a plážového fotbalu