Komise pro činnost zprostředkovatelů: Předseda

Právní oddělení: Ředitel oddělení

Legislativní rada: Sekretář