Oddělení logistiky a služeb: Referent logistiky

Organizační výbor EURO WU19 2022: Tournament Coordinator