Právní oddělení

Sbor rozhodců SFČR: Sekretář

Odvolací komise: Sekretář

Etická komise: Sekretář