Oddělení mezinárodních styků: Match manager

Kancelář Generálního sekretáře FAČR: Match manager

Organizační výbor EURO WU19 2022: Venue Operations Manager