Oddělení investic

Komise vnitřního auditu SFČR: Člen

Úsek investic: Vedoucí úseku investic