Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Má dlouholeté zkušenosti s rozhodčím řízení a i v rámci vykonávání advokátní praxe je zapsán do seznamu rozhodců vedeného ministerstvem spravedlnosti ČR.

Vykonává funkci rozhodce podle zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a to na základě individuálně sjednaných rozhodčích doložek ve vnitrostátních obchodních kontraktech. Je členem Sboru rozhodců FAČR a České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců: místopředseda