Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jako člen i předseda senátu při rozhodčích řízení v České republice i v zahraničí působil ve více než stovkách případů a to v rámci následujících institucí: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky; Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (Praha); ICC International Court of Arbitration, VIAC (Vídeň, Rakousko), Mezinárodní rozhodčí soud při ICC (Paříž, Francie); rozhodování podle pravidel různých rozhodčích soudů v Asii; MKAS (Moskva, Rusko); SA KIG (Varšava, Polsko); MKAS při TPPU (Kiev, Ukrajina); AAA (New York, USA); PCA (Den Haag, Nizozemsko), SCC (Stockholm, Švédsko), UNCITRAL a mnoho dalších.

Je členem Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži a komise ICC pro ADR. Rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport (CAS) v Lausanne, Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře, čínského Shenzen Court of International Arbitration a také členem České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců