Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Byl sekretářem Odvolací a revizní komise FAČR v letech 2010-2011, člen Komise pro hráčské agenty FAČR v letech 2011-2012. Je členem Sboru rozhodců FAČR od jeho vzniku, vědeckým pracovníkem Centra mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK, místopředsedou České společnosti sportovního práva, z. s., člen Legislativní rady VV České unie sportu a České advokátní komory.

Sbor rozhodců