Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vít Kučera se řešením sporů, a to především na vnitrostátní úrovni věnuje od počátku své praxe v advokacii. To platí rovněž pro rozhodčí řízení a arbitráže. Od roku 2013 využívá své zkušenosti ze zastupování klientů rovněž jako rozhodce Sboru rozhodců FAČR. Také je členem České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců