Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Titul PHD získal ve specializovaném oboru ochrana data a právní úprava software na APZ SR v Bratislavě.

Během své profesní kariéry působil v kancelářích Balaštík Fiala Profous a spol. Fiala Profous Maisner a spol, Rowan Legal, Rowan Legal s.r.o a podílel se na vedení všech těchto kanceláří. Profesně je specialistou na právo informačních technologií (v tomto oboru získal titul Právník roku v roce 2012), obchodní arbitráži a sportovnímu právu (včetně rozhodování sporů).

V oblasti sportovního práva působil v Legislativní radě ČOV, nyní působí jako místopředseda Rozhodčí komise ČOV, byl zvolen předsedou Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Zastupoval špičkové sportovce před různými orgány při dopingových řízeních na národní i mezinárodní úrovni, je specialistou především na problematiku biologických pasů sportovce. Zastupoval české sportovce i před Olympijským senátem během OH v Riu de Janeiro.

Ve Sboru rozhodců FAČR působí již od jeho vzniku a jako rozhodce také působí u Rozhodčích soudů v Praze, ve Vídni, v Londýně a v Hongkongu.

Působí jako vysokoškolský pedagog na částečný úvazek na Fakultě právnické Západočeské univerzity. Napsal řadu odborných monografií v oblasti informačních technologií, rozhodčího práva, ochrany dat a sportovního práva. Je v orgánech České advokátní komory a členem představenstva České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců