Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy, disponuje diplomem diploma in international arbitration – FCIArb. Rozhodcem (předseda senátu, jediný rozhodce, rozhodce jmenovaný stranou) byl celkem ve 177 sporech.

Právní zástupce byl ve více než 150 arbitrážích. Spory jako rozhodce rozhodoval nebo jako právní zástupce zastupoval strany v rozhodčích řízeních podle těchto pravidel: ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes); UNCITRAL (United Nations Commission On International Trade Law); ICC (International Chamber of Commerce); PRIAC (Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze); HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre); VIAC (Vienna International Arbitral Center); LCIA (The London Court of International Arbitration); SCC (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce); Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, spory o domény .cz; Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky, Procesní řád. Je předseda Sboru rozhodců FAČR a předseda ICC Česká republika. Členem ICCA – International Council for Commercial Arbitration, České společnosti pro mezinárodní právo (ČSMP), Commission on Arbitration and ADR at International Chamber of Commerce (ICC), Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb, Member of Commite of European branch), CZIPRA – Český institut pro popularizaci a revitalizace arbitráže, Austrian Arbitration Association, LCIA European Users' Councils, AIADR - Asian Institute of Alternative Dispute Resolution (Fellow) a členem kontrolní rady České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců: předseda