Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, titulu LL.M na Právnické fakultě Univerzity Konstanz, Německo. Má zkušenosti s rozhodčími řízeními a arbitrážemi u Mezinárodního rozhodčího soudu pro sport (CAS), Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, SCIA (Shenzhen Court of International Arbitration) a Vienna International Arbitral Center. Je členem ICC Czech Republic – Členství v komisi pro Mezinárodní rozhodčí řízení, členem Sboru rozhodců FAČR a České advokátní komory.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců