Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, titulu LL.M. v oboru mezinárodní obchodní právo na Central European University v Budapešti, Maďarsko a současně disponuje diplomem v oboru mezinárodního obchodu a obchodního práva na T.M.C. Asser Institute v Haagu, Nizozemsko. Je členem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je také členem kárné komise v České advokátní komoře.

CV ve formátu PDF

Sbor rozhodců