Výkonný výbor FAČR na svém pravidelném zasedání ze dne 10. 10. 2012 schválil doplnění člena VV FAČR Petra Voženílka do Pracovní skupiny pro historii a statistiku FAČR a to na pozici gestora.