Je však nutné vnímat, že existují neměnná pravidla FIFA, kterými je FAČR povinna se řídit a dodržovat je. U všech typů přestupů platí, že se vztahují jak k přestupům hráček, tak hráčů a ve všech případech je třeba na is.fotbal.cz zřídit dané osobě členství FAČR. Výkonný výbor FAČR schválil prodloužení přestupního termínu pro přestup hráčů do 18 let a amatérských hráček bez rozdílu věku do 15. 5. 2022.

Zároveň se FAČR podařilo vyjednat s FIFA výjimku z povinných žádostí v případě hráčů do 18 let a z povinnosti překládat veškeré dokumenty do anglického jazyka. Nově tedy postačí dodat dokumenty v originále. Uvedená výjimka se týká pouze čistě amatérských klubů, tedy nikoliv přidružených spolků k profesionálním klubům.

1.1. Přestup hráče do 18 let

Přestup hráčů ve věku 10-17 let je možný pouze po schválení FIFA po splnění jedné z výjimek ze zákazu přestupu hráčů do 18 let. V aktuální situaci jsou nejpravděpodobnější dvě výjimky:

  • čl. 19 odst. 2 písm. a) Přestupního řádu FIFA – hráč se stěhuje z humanitárních důvodů s jedním z rodičů/oběma rodiči; postačí v originále doložit doklad o narození hráče, doklad totožnosti hráče, doklad totožnosti a národnosti rodiče, doklad o statutu uprchlíka rodiče, doklad o místě pobytu rodiče, formulář vyžádání hráče ze zahraničí;
  • čl. 19 odst. 2 písm. d) Přestupního řádu FIFA – hráč se stěhuje z humanitárních důvodů bez rodičů; postačí v originále doložit doklad o narození hráče, doklad totožnosti hráče, doklad o statutu uprchlíka hráče, doklad o péči + povolení opatrovníka, doklad o situaci rodičů, formulář vyžádání hráče ze zahraničí.

Pokud není možné výše uvedené dokumenty získat, lze je nahradit čestnými prohlášeními.

U přestupu hráčů mladších 10 let platí stejný postup s tím rozdílem, že přestup probíhá pouze na úrovni FAČR bez schválení FIFA a výše uvedené dokumenty tak není třeba překládat do některého z oficiálních jazyků FIFA.

Popsaný postup se uplatí i u hráčů, kteří dosud nikdy nebyli jako fotbaloví hráči registrováni s tím rozdílem, že je zde prodloužená třicetidenní lhůta pro reakci ukrajinské asociace.

Platí, že registrační úsek FAČR Vám bude při shánění dokumentů a specifikování výše uvedeného jakkoliv nápomocen, a to na telefonním čísle +420 233 029 232, případně na e-mailových adresách smrkovsky@fotbal.cz, mezinarodniprestupy@fotbal.cz a hendrich@fotbal.cz.

Bližší popis celého procesu je uveden v následujícím dokumentu.

1.2. Přestup amatérských hráček starších 18 let

Do 15. 5. 2022, kdy končí prodloužený přestupní termín pro amatérské hráče, je třeba v případě hráček, které již dříve fotbal hrály, aby klub zadal v IS FAČR žádost o vyžádání hráčky ze zahraničí. Současně je třeba zažádat na e-mailové adrese clenstvi@fotbal.cz o vygenerování rodného čísla. Po zadání hráčky do IS FAČR má zahraniční asociace 7 dní na odpověď, po jejímž marném uplynutí může být hráčka zaregistrována ve FAČR. Detaily tohoto postupu naleznete na tomto odkazu.

Opět platí, že se lze blíže informovat na telefonním čísle +420 233 029 232, případně na e-mailových adresách smrkovsky@fotbal.cz, mezinarodniprestupy@fotbal.cz a hendrich@fotbal.cz.

Složka dokumentů