Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenovaný podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro Fotbalovou asociaci České republiky (dále „FAČR“).

Mimo jiné je posláním pověřence pro ochranu osobních údajů chránit práva a zájmy subjektů údajů.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se mohou obracet zejména subjekty osobních údajů. Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. V prostředí FAČR se bude nejčastěji jednat o členy FAČR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyřizuje požadavky na výkon práv subjektů údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů FAČR: 

FairData Professionals a.s.