„Úkol pro novou komisi rozhodčích a rozhodcovský sbor zůstává setrvalý – kvalitou i kvantitou rozhodčích zajistit náležitou obsluhu českých soutěží a udržet morální i etický profil v zájmu obnovy důvěry ve fotbal,“ zdůraznil předseda FAČR.

Víkendový seminář Komise rozhodčích ŘKČ před jarním startem