Hájek, který v RKK začíná své třetí období a figuruje v ní tedy již od roku 2013, v čele komise střídá Zdeňka Šimka. Dalšími členy komise jsou Petr Bendl, Štěpán Ciprýn, Antonín Kříž a Marek Šmejkal.

Funkční období RKK je čtyřleté. Hlavními úkoly RKK jsou dle Stanov FAČR revize hospodaření asociace a kontrola plnění usnesení Valné hromady.

Složka dokumentů