Přihlášení ke zkoušce je možné prostřednictvím platformy FIFA - agents.fifa.com. Uchazeč si nejprve musí vytvořit profil a vyplnit veškeré nezbytné údaje a poté se přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se pak uskuteční dne 22. 5. 2024 v sídle FAČR, avšak na platformě FIFA. Dotazy k procesu přihlášení i samotné zkoušce je možné směřovat na e-mailovou adresu agenti@fotbal.cz.