Asociace si velmi váží dosavadního přístupu velkého počtu svých členů, kteří již zmíněný krok učinili a ve svých elektronických schránkách potvrdili jejich platnost.

Uvědomujeme si také, že pro mnoho z Vás – především klubové administrátory – znamená sumarizace členských emailů časově náročný úkon, proto jsme posunuli datum verifikace z 15. března letošního roku až na 30. června.

Věříme, že i tento vstřícný krok a delší časová lhůta pro dodání a potvrzení emailových adres povede k pohodlnému vyřešení výše zmíněného požadavku.

Zároveň si dovolujeme upozornit, abyste tuto záležitost neodkládali na poslední chvíli. Během jarní části sezony tak budete mít dostatečný časový prostor na zvládnutí všeho potřebného.

V případě nejasností využijte speciálně zřízený web clenstvi.fotbal.cz, na němž naleznete odpovědi na veškeré dotazy, které s digitalizací a potvrzením emailových adres souvisejí.

Znovu touto cestou děkujeme za spolupráci a zvláště těm členům, kteří již všechny požadované úkony splnili.