Vážení předsedové Krajských fotbalových svazů a Okresních fotbalových svazů.  

Všichni jste byli informováni o rozhodnutí paní ministryně MŠMT o pozastavení vyhlášeného programu VIII na rok 2016 a s novým uveřejněním Dodatku č.1, kterým došlo k výrazným změnám v podávání žádostí oproti původnímu vyhlášení.

Protože dle nových pokynů žadatelé ( SK/TJ) musí vyplnit a podat žádost přímo na MŠMT, rozhodla se Fotbalová asociace České republiky nabídnout žadatelům konzultační pomoc při zpracovávání žádostí. 

Proto se obracíme opět na Vás s prosbou o součinnost při poskytování této konzultační pomoci klubům, které se na Vás v tomto ohledu obrátí.

Všem klubům již byly zaslány informační dopisy, ve kterých byly s touto možností konzultace seznámeny.

V příloze Vám zasíláme pro informaci výše zmiňovaný dopis včetně příloh dokumentů vydaných při dodatečném vyhlášení programu VIII. Konkrétně se jedná o nový zjednodušený formulář žádosti a Dodatek č.1, kde naleznete všechny potřebné informace.

Pokud byste  potřebovali nějaké  další  vysvětlení  k  této  problematice,  můžete  se  obrátit  na

Ing. Alexandru Prchalovou, která se Vám bude snažit na konkrétní dotazy odpovědět.

  Kontakt: tel. 233 029 220, mail: prchalova@fotbal.cz

Věříme, že chápete situaci, která vznikla opakovaným vyhlašováním programu VIII MŠMT, jehož výše k rozdělení činí 500 mil Kč (!) a přispějete proto svou odbornou pomocí žadatelům, kteří se nemusí v této problematice poskytování státní dotace dobře orientovat. 

Byla by škoda nevyužít co největší část z těchto finančních zdrojů MŠMT pro potřeby naší široké fotbalové základny.  

Za tuto pomoc Vám již předem děkujeme.

Související dokumenty