Tím nezpochybnil pouze integritu a nezávislost tohoto orgánu jako celku, ale též integritu a nezávislost jednotlivých rozhodců.

Martin Hašek st. v předmětném rozhovoru uvádí mj. následující: „Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne – včětně přesné částky. A přesně tak to dopadlo. Za český fotbal jsem doufal, že to nebude pravda, že není možné, aby někdo věděl rozsudek dřív, než vznikne. Ale bohužel se naplnil scénář, který zcela zapadá do českého fotbalu řízeného agentem StB a jeho nohsledy.“

Sboru rozhodců FAČR není známo, jak pan Hašek st. ke zmíněným informacím přišel, výše uvedená obvinění jsou ale ze strany Sboru rozhodců FAČR naprosto nesmyslná a zároveň bohužel ale i velmi vážná. Pan Hašek st. tím nezpochybňuje jen integritu a nezávislost Sboru rozhodců FAČR, ale současně integritu a nezávislost jednotlivých rozhodců.

Pana Haška st. tak Sbor rozhodců FAČR vyzývá k tomu, aby neprodleně předložil důkazy pro svá tvrzení, v opačném případě se proti jeho nařčení bude bránit soudní cestou. S ohledem na skutečnost, že se obvinění obsažené v rozhovoru dotýkají i integrity a pověsti jednotlivých rozhodců, a mohou tak značnou měrou ohrozit v rámci fotbalového prostředí také jejich pověst, je možné očekávat, že stejný postup zvolí i jednotliví rozhodci. Pan Hašek st. může mít jiný právní názor na věc, která je předmětem řízení, ale to mu nedává právo šířit ve veřejném prostoru nepravdivé údaje.

Nad rámec výše uvedeného je potřeba vyvrátit i některá další nepravdivá tvrzení, která nejen pan Hašek st. ve veřejném prostoru šíří. Tj. zejména to, že FIFA neuznává Sbor rozhodců FAČR, protože nesplňuje její parametry, či že dokonce Sbor rozhodců FAČR považuje za nelegitimní. Sbor rozhodců je nezávislý orgán, který stojí v zásadě mimo strukturu FAČR.

Jeho členové jsou jmenováni pouze na návrh hráčů nebo členských klubů a jejich odvolatelnost je značně omezená na taxativně uvedené případy. Nestrannost a nezávislost jednotlivých rozhodců a integrita rozhodčího řízení pak je mj. zajišťována i tím, že účastníci řízení mají v rámci rozhodčího řízení možnost proti jednotlivým rozhodcům vznést námitku podjatosti.

Dalším takovým nástrojem je možnost přezkumu rozhodnutí odvolacím rozhodčím senátem složeného z pěti rozhodců, jehož součástí již však nesmí být rozhodci, kteří rozhodovali v předmětné věci v prvním stupni. Není tak pravda, co uvádí pan Hašek st., tj. že odvolací rozhodčí senát, když ho budeme parafrázovat, se skládá z poloviny z těch samých lidí, co rozhodovali v prvním stupni.

Sbor rozhodců FAČR věří, že si fotbalová veřejnost na základě těchto vyjmenovaných faktů udělá o vyjádřeních pana Haška st. obrázek už sama.