Jaký význam přikládáte vzniku Strategického plánu FAČR na další čtyři roky?

Martin Malík: „To, jak fotbal vypadá a je řízen dnes je jedna věc, ale my tvoříme Fotbalovou asociaci pro několik dalších generací. Proto je důležité mít vše postaveno na pevných základech. To je v mých očích hlavní význam strategického plánu, který musíme nyní převést ve stejně pevnou praxi. Jsem si jist tím, že nesmíme tuto příležitost propásnout.“

Jan Pauly: “Strategické cíle v rámci organizace a řízení bych rozdělil na dvě větve. Jedna je aplikovatelná na celý český fotbal, který chceme dlouhodobě rozvíjet na všech jeho úrovních. Ze Strategického plánu FAČR by mělo být jasné, jak obrovský rozdíl je v celé řadě aspektů mezi námi a ostatními sporty.

A ta druhá větev se týká zaměstnanců Fotbalové asociace, kteří se mají starat o rozvoj. Chceme společně s nimi aplikovat moderní prvky projektového řízení, abychom dosáhli maximální efektivity. Strategický dokument v této podobě nám myslím opravdu chyběl.”

V jakých oblastech cítíte oproti jiným fotbalovým asociacím v Evropě rezervy?

MM: „Když mám dát jeden konkrétní případ, podívejte se třeba na Itálii, jak se chlubí prací s rozhodčími, s jejich nábory a podobně. A není to o tom, že by rozhodčí v Itálii nečelili tlaku a kritice. U nás je rozhodčí skoro sprosté slovo. V některých konkrétních situacích kritice rozumím, ale obecně a dlouhodobě se takto škatulkovat přeci nedá.

Nemělo by se a já to odmítám. Měli bychom se zbavit podobných klišé a nálepek, pokud chceme český fotbal posunout na vyšší úroveň. Za vzděláváním rozhodčích stojí spousta práce a pokud někdo často už jen z principu kritizuje jejich výkony, měl by spíš pomoci jej změnit. Třeba okysličením v podobě nového náboru. Rozhodčí a práce s nimi je velké téma, u kterého se snažíme inspirovat v zahraničí a věřím, že budeme úspěšní.“

JP: „Oproti západním zemím nám v tuto chvíli chybí hlavně pevná data, se kterými bychom mohli na všech úrovních naší činnosti systematicky pracovat. Tím myslím nejen data potřebná pro rozvoj sportovní stránky věci, ale třeba i pro rozvoj marketingu a podobně. Nechybí nám skvělé nápady, ale musíme se také naučit, jak poctivou práci umět prodat. V tom jsou například skvělé severské země.

Která oblast Strategického plánu je vám nejbližší a budete se na jejím rozvoji sami aktivně účastnit?

MM: „Na UEFA působím aktuálně v pozici zastupujícího šéfa marketingové komise, což odpovídá i tomu, co jsem před současnou funkcí dělal v marketingové agentuře FAČR i v předchozím profesním životě. Marketing a jeho rozvoj nejen směrem k parterům je tedy oblast, ve které bych chtěl určitě přiložit ruku dílu. Obecně z pozice předsedy pak vnímám za svůj úkol schopnost rozeznat kvalitu od nekvality a na zodpovědná místa vybrat vždy ty nejlepší z nejlepších.

Těm umět následně naslouchat, debatovat s nimi a třeba se s nimi i hádat, tak abychom posouvali profesně nejen sami sebe ale i fotbal jako takový. Mojí úlohou je samozřejmě také přesvědčit naše členy, že právě tato cesta strategie zvolená na další čtyři roky je ta správná.“

JP: „Už jenom rozvíjet myšlenku důležitosti strategie jako takové je myslím hodně velkým cílem, jehož důležitost si musí uvědomovat každý z nás. Jinak nebudeme nikdy v dlouhodobém časovém horizontu úspěšní. Už nyní jsme na evropské úrovni jednou ze zemí, která se podílí na standardizované strategii pro všechny evropské asociace.

Musíme se snažit být o krok napřed a osobně bych k tomu chtěl přispět především v otázce jednotné sportovní koncepce fotbalu. K tomu potřebujeme jednak zkušenosti, které na FAČR díky celé řadě skvělých fotbalových i trenérských legend máme a jednak už zmíněná data, která jsou jasným měřitelným nástrojem úspěchu našich vizí.“

 

Aby byl strategický plán úspěšný, potřebuje kvalitní zpětnou vazbu a spolupráci z nejnižších pater českého fotbalu, je to tak správně?

MM: „Přesně tak, fotbal jako takový není jen česká reprezentace, která je v médiích vidět nejvíce. Podstata a budoucnost fotbalu tkví právě v lidech z krajů a okresů. Málokdo si při širokém pohledu na fotbal uvědomuje problematiku veškerých drobných segmentů, které tvoří ve výsledku fotbalovou mozaiku a které jsou každodenní náplní práce právě lidí na krajích a okresech. Oni nám v tomto směru musí nabídnout a ukázat to nejlepší tak, abychom měli z čeho vůbec strategickou a funkční mozaiku skládat. Věřím, že právě tato forma spolupráce povede k tomu, že do čtyř let vytvoříme novou a moderní fotbalovou souvztažnost, která bude fungovat ve všech aspektech naší činnosti ještě lépe než dosud.“

JP: „Komunikace s jednotlivými kraji a okresy je alfou a omegou všeho. Komunikace, která vede k inspiraci, musí být v tomto směru ale vždy oboustranná. Osobně se snažím řídit tím, že se neptám, co mohou lidé v krajích a okresech udělat pro nás, ale ptám se, co můžu udělat já pro ně. Věřím, že to je správná cesta, která vždy ukáže, jak jakákoliv strategie funguje.“

Kde byste rádi viděli FAČR v roce 2024?

MM: „Český fotbal se potřebuje semknout. Právě z tohoto úhlu pohledu vnímám i jeden z cílů našeho čtyřletého strategického cíle. Měl by být jakousi společnou diskuzí na problémy, které chceme společně vyřešit a posunout tím český fotbal. Vizitka Asociace jako takové se bude v roce 2024 odvíjet mimo jiné i právě od toho, jak se nám podaří všechny nadchnout a motivovat k této společné práci. Strategie na další čtyři roky jasně určí pravidla naší hry.“

JP: „Naprosto souhlasím s předsedou v tomto bodě. Věřím, že za čtyři roky bude FAČR dominantním etablovaným lídrem ve sportovním prostředí. Lídrem, který udává směr a představuje nejmodernější trendy rozvoje sportu v naší zemi.“

Kompletní Strategii FAČR 2020-2024 najdete zde.