Sekretariát FAČR 

Atletická 2474/8  
169 00 Praha 6 - Strahov 
tel: 233 029 111 
fax: 233 353 107 
IČ: 00406741
DIČ: CZ00406741 
Číslo datové schránky: s8cbspf

Členství
tel: +420 233 029 233
e-mail: clenstvi@fotbal.cz

Registrace a domácí přestupy profesionálů
tel: +420 233 029 122
e-mail: registrace@fotbal.cz, domaciprestupy@fotbal.cz

Registrace a domácí přestupy amatérů, schvalování fotografií  
tel: +420 233 029 122
e-mail: registrace@fotbal.cz, domaciprestupy@fotbal.cz

Mezinárodní přestupy amatérů
tel: +420 233 029 232
e-mail: mezinarodniprestupy@fotbal.cz

Mezinárodní přestupy profesionálů
tel: +420 233 029 139
e-mail: mezinarodniprestupy@fotbal.cz

Platby rozhodčích a klubů
tel: +420 233 029 132
e-mail: finance@fotbal.cz

Platby za volné přestupy 
tel: +420 233 029 220
e-mail: finance@fotbal.cz

Recepce FAČR
tel: +420 233 029 111
e-mail: facr@fotbal.cz

 

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.