Jde o reakci na současné podmínky a znemožněnou společnou sportovní přípravu, což zásadním způsobem ovlivňuje i fotbalový trénink na všech úrovních.

Videomateriály pod názvem Trénuj doma jsou součástí úspěšného projektu Můj první gól, na jehož platformě se tréninková videa komunikují. Snadno dohledatelná jsou například na youtube kanálu, kde se sešlo již téměř 40 různých videí se zaměřením na práci s míčem či rozvoj technických i fyzických dovedností.

„Současná situace je pro naše kluby, hráče, trenéry a všechny, kteří se fotbalu věnují a obětují, velmi komplikovaná. Jako největší sportovní spolek v zemi tak vnímáme i určitou povinnost, abychom všem ukázali, že příprava je možná i v improvizovaných podmínkách a prostorech.

Samozřejmě to nenahradí společný trénink na hřišti, ale jde o určitou alternativu, která také může být našim členům nápomocná. Jde zároveň o motivaci a inspiraci pro všechny ve smyslu, že i doma se dá důstojným způsobem trénovat,“ řekl Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

„Na místě je poděkovat všem, kteří se na projektu podílejí. Za obsah pak především grassroots trenérům mládeže,“ dodal Pauly.

Projekt Trénuj doma vytváří Oddělení rozvoje FAČR a jedním z garantů je také Karel Poborský, šéf Regionálních fotbalových akademií.

Videa Trénuj doma na YouTube Můj první gól

HERNÍ DOVEDNOSTI
BRANKÁŘSKÁ CVIČENÍ
KONDICE, POSILOVÁNÍ, KOMPENZACE
DĚTSKÉ AKTIVITY

Část materiálů bude vycházet také ze systému XPS, který také nabízí možnost tréninku a FAČR již před dvěma týdny poskytla bezplatně všem zájemcům možnost využití profilicence zdarma. 

Projekt Trénuj doma je k dispozici také Národní agentuře pro sport a vychází ze čtyř základních okruhů: tréninku herních dovedností, posilování a kompenzačních cviků, tréninku brankářů a tréninku pro děti.