To znamená, že nestačí zaslat nahraný soubor v pdf dle původního požadavku MŠMT.

Pokud jste již žádost na MŠMT odeslali bez formuláře v excelu, zašlete jej dle pokynů MŠMT dodatečně e-mailem na adresu petr.stefl@msmt.cz 

Tuto nově vloženou podmínku naleznete na webu MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Pro úplnost přikládám kopii tohoto textu z webu MŠMT ještě zde: 

Upozornění: Vyplněný formulář musí k písemné žádosti být také nahraný na CD/DVD ve zveřejněném formátu . xlsx nebo xls -  souboru MS Excel.

Jakékoliv změny proti zadaným podmínkám nejsou přípustné a vedou k vyřazení žádosti.

Zpracování údajů v souboru excel je nutný pro elektronické zpracování žádostí na MŠMT.

..........................................

Poznámka: V případě již odeslaného chybného souboru v pdf a uloženého na CD/DVD, lze dodatečné zaslat tento soubor v excelu - s příponou .xlsx nebo .xls, pouze e-mailem na adresu: petr.stefl@msmt.cz.

Upozorňujeme, že pokud soubor nedoplníte, bude vaše, již zaslaná žádost, vyřazena !