Kongresu světové federace předcházely 15. března mítinky jednotlivých světadílů, a řada dalších jednání. Kromě standardních částí programu, jako zprávy o činnosti FIFA, schvalování hospodářských výsledků i rozpočtů a dalších pracovních bodů byla hlavním tématem volba předsedy FIFA.

Jediným kandidátem byl stávající předseda Gianni Infantino, který byl tím pádem zvolen aklamací a vstoupil do svého třetího funkčního období.

„Naše spolupráce s FIFA je velmi dobrá a budeme v ní pokračovat i v následujícím období,“ zdůraznil Fousek.