Pracovní program byl bohatý včetně praktických ukázek, došlo také na teorii. Rozhodčí mohli zhlédnout videozáznamy z podzimní části soutěže, probírala se osobnost rozhodčích při řízení utkání, došlo i na závěry STK a disciplinární komise.

Hosty byli vedle předsedy FAČR rovněž předseda komise rozhodčích Radek Příhoda s kolegou Liborem Kovaříkem, předseda STK ŘKČ Zdeněk Bárta či předseda disciplinární komise ŘKČ Michal Volf.

Předseda FAČR navštívil seminář rozhodčích Řídící komise v Čechách

Seminář se uskutečnil poprvé pod vedením nově jmenované KR ŘKČ v čele s předsedou Rudolfem Špotákem. ‘‘Věnovali jsme se jak vyhodnocování podzimu, tak přípravě na jaro a upozornili na věci, které považujeme za klíčové. Věřím, že se příjemná atmosféra ze semináře projeví i v jarní části,“ zhodnotil jednání Špoták.

S úrovní semináře byl spokojen i předseda ŘKČ Martin Drobný. „Podařilo se nám zajistit nadstandardní zázemí po všech stránkách, rovněž zajištění přednášejících bylo na vysoké úrovni. Budeme se snažit nastavený směr udržet i do budoucna, především po stránce odbornosti,“ uvedl Drobný a místopředseda KR ŘKČ Libor Zeman vyslovil přesvědčení, že seminář bude dobrým odrazovým můstkem pro soutěže, které rozhodčí náležitě prověří.

Víkendový seminář Komise rozhodčích ŘKČ před jarním startem