Přílohu tohoto článku tvoří znění návrhu Stanov v revizích i v čistopisu, přílohy (jednací a volební řád) a důvodová zpráva. Následovat bude projednání návrhu Stanov v české a moravské komoře a s LFA. 

Složka dokumentů