Vážení předsedové a zástupci Krajských fotbalových svazů,

oznamujeme Vám, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách vyhlášení státní podpory na období 2017 – 2019, týkající se programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu. 

Jedním z vyhlášených programů  v celkové částce 1 mld Kč (!) pro rok 2017 je Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, který je určen na podporu organizace sportu v základních článcích spolků.

Žadateli o tuto podporu na MŠMT jsou přímo spolky ( SK/TJ ) bez účasti FAČR. 

Pro orientaci Vám v příloze zasíláme seznam 2491 klubů (!) , které mohou být potencionálními žadateli o podporu z tohoto programu – neboť dle evidence členské základny v IS FAČR splňují kritéria 1 až 3 viz níže: ...  

Oprávněný žadatel musí splňovat tato základní kritéria:
1) Spolek musí vykonávat sportovní činnost po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti
2) Spolek musí mít  členskou základnu mládeže v počtu alespoň 12 členů do 18 let
3) Minimální výše členského příspěvku činí 100,- Kč na období 1 roku na osobu u dětí a mládeže do 18 let
4) spolek vede účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictvi ve znění pozdějších předpisů“

Kluby v seznamu jsou uváděny dle geografické příslušnosti  ke kraji respektive okresu. 

Žádáme Vás tímto předat informaci o vyhlášení Programu VIII jmenovitě do všech uvedených klubů dle přiloženého seznamu a příslušnosti kraje či okresu.

Termín pro podání žádostí na MŠMT je 30.listopadu 2016 a každý žadatel (Sk/TJ ) smí podat v programu pouze jednu žádost.

Informace k Programu VIII. 

Další specifické vymezení a účelové určení podpory včetně přesného způsobu podávání žádostí naleznete ve vyhlášení státní podpory na stránkách MŠMT

Věřím, že s podporou KFS a OFS, díky podaným žádostem jednotlivých klubů se podaří získat pro fotbalové kluby regionální úrovně maximální množství z těchto finančních zdrojů pro rok 2017. 

Libor Kabelka
Finanční ředitel
Fotbalová asociace České republiky

Související dokumenty