K tomuto datu budou zveřejněny všechny potřebné informace a dokumenty, např. platná Pravidla pro rozvoj talentované mládeže, seznam dokumentů potřebných pro licenční řízení atd.