Zápis z jednání pracovní skupiny pro historii a statistiku při FAČR ze dne 22. března 2012. 

Nejdete v příloze této zprávy.

Související dokumenty