Přítomni: Jiří Kureš, Jan Hora, Milan Skočovský, Jan Zahradníček, jako host Miloš Harmady, lektor Plzeňského KFS.

1. Pravidlová komise (PK) schválila zápis z posledního zasedání komise dne 21. 11. 2023, jednání PK plánované na 8. 12. 2023 se nekonalo z důvodu nemoci dvou členů komise.

2. PK se zabývala posledním upřesněním programu zimního semináře krajských lektorů pravidel, který se konal hned po zasedání komise.

3. Zaměření přednášek pro lektory zůstalo dle návrhu a přípravy z minulé komise.

4. PK se zabývala revizí a aktualizací Metodických pokynů pravidlové komise s tím, že budou s lektory některé MP prodiskutovány na samotném semináři lektorů.

5. Od minulé komise byla zaslána odpověď na dotazy fotbalové veřejnosti k výkladu pravidla výstroj, počet hráčů a ofsajd.

Příští zasedání PK se uskuteční dne 15.2.2024 v Praze v sídle FAČR.