Přítomni: Jiří Kureš, Jan Hora, Milan Skočovský, Jan Zahradníček.

  1. Pravidlová komise (PK) schválila zápis z posledního zasedání komise dne 15. 2. 2024, plánovaná březnová komise dne 15. 3. 2024 se z důvodu nemoci dvou členů PK nekonala. 
  2. PK vyhodnotila účast členů komise na zimních seminářích dle konkrétních požadavků komisí rozhodčích jednotlivých řídících orgánů, p. Kureš prováděl výklad pravidel na seminářích rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží a soutěží ŘKČ a ŘKM, p. Zahradníček na semináři soutěží ŘKM, p.Hora a p. Skočovský (všichni členové komise) na seminářích některých KFS a OFS dle požadavků těchto komisí rozhodčích. 
  3. PK se zabývala předběžným zpracováním změn pravidel fotbalu dle Oběžníku FIFA č.28 a č.29 ze zasedání IFAB 2. 3. 2024 ve Skotsku. Do příští PK zpracuje předseda dokument Změny pravidel fotbalu platné od 1. 7. 2024 a následně budou změny začleněny do textové části nových PF 2024. 
  4. PK zpracovala návrhy na změny (úpravy) některých částí Soutěžního řádu v souvislosti se změnami Pravidel fotbalu a zaslala návrhy LPO (Legislativní radě FAČR).
  5. Na komisi byly projednány a prodiskutovány jednotlivé pravidlové herní situace s požadavkem vyjádření PK k daným situacím ze strany KR ŘKČ a ŘKM a některých KR KFS, zaslána zpětná vazba s vyjádřením PK těmto komisím.
  6. Od minulé komise byly zaslány tři odpovědi na dotazy fotbalové veřejnosti k výkladu pravidel fotbalu. 

Příští zasedání PK se uskuteční dne 10. 5. 2024 v Motelu Velký Rybník, kde se uskuteční výjezdní zasedání Pravidlové komise k tvorbě nových PF.