Přítomni lektoři za jednotlivé KFS:

Liberecký KFS - Lubomír Řeháček, Pardubický KFS - Dan Vodrážka, Plzeňský KFS - Miloš Harmady, Pražský KFS - Pavel Sýkora, Středočeský KFS - Karel Vyhnal a Petr Blažej, Jihočeský KFS - Jiří Kureš, Královéhradecký - Lukáš Vojtěch, Karlovarský KFS - Pavel Pešek, Zlínský KFS - Jan Prokop, KFS Vysočina - Ivo Nováček, Olomoucký KFS - Pavel Peřina, Moravskoslezský KFS - Radim Dresler, Jihomoravský KFS - Jiří Peřinka, Ústecký KFS - nezúčastnil se omluvený lektor Karel Rouček (Ústecký KFS), který bude proškolen a přezkoušen dodatečně. Za pravidlovou komisi byli přítomni Jan Hora, Milan Skočovský a Jan Zahradníček.

Semináře se dále zúčastnili pozvaní hosté: předseda Plzeňského KFS a člen VV FAČR Martin Drobný, předseda OFS Klatovy Jan Červený, sekretář Plzeňského KFS Michal Šnobl a vedoucí sekretář ŘKČ David Anděl, pozvaní hosté přednesli krátké zdravice.

Zároveň Jiří Kureš omluvil neúčast pozvaného předsedy VV FAČR Petra Fouska ze zdravotních důvodů a tlumočil lektorům jeho omluvu s pozdravem a přáním, ať se seminář vydaří.

Ve svém úvodním vystoupení předseda PK zmínil vhodnost propojení funkcí lektor pravidel fotbalu a instruktor rozhodčích. K danému tématu proběhla rozsáhlá diskuse. Je na jednotlivých krajích, jak k tomuto požadavku přistoupí. Diskutována byla všemi účastníky rovněž otázka odměňování okresních garantů pro výklad pravidel fotbalu.

Byla zmíněna příprava vydání nových Pravidel fotbalu v roce 2024 a případný letní jednodenní seminář ke změnám pravidel IFAB k 1. 6. 2024, dle kterých budou aktualizována nová PF.

Po úvodní části semináře všichni lektoři absolvovali testy z PF formou Multiple choice, všichni lektoři s jejich vyhotovením uspěli velmi dobře a prokázali tak dobrou připravenost v této oblasti, tudíž všichni splnili prověření znalostí z PF dle požadavků Pravidlové komise. Předseda PK po vyhodnocení testů v závěru semináře všem poděkoval za vzornou přípravu.

Seminář lektorů pravidel fotbalu FAČR (12. 1. 2024)

Odborná část semináře:

  • Pátek 12.1.2024 - změny PF platné od 1. 7. 2023:

Předseda PK Jiří Kureš provedl odbornou přednášku, kterou zaměřil na problematiku změn PF od 1.7.2023 a také některých starších změn 2022. Kromě změny textů PF byly tyto změny prezentovány na videoklipech - ke každé situaci proběhla diskuse tak, aby všem lektorům byly změny naprosto jasné a byla tak zabezpečena jednotnost jejich výkladu pro rozhodčí a delegáty na všech úrovních v zimních regionálních seminářích.

Prodiskutována byla zejména pravidla P3 – Hráči (dosažení branky v okamžiku, kdy je na HP další osoba), P6 – Ostatní rozhodčí, P7 – Doba hry (nastavení promeškané doby hry), P10 – Určení výsledku utkání (penaltový rozstřel jako náhrada terminologie „kopy z pokutové značky“), P11 – Ofsajd („vědomé hraní míče“), P12 – Přestupky a provinění (navazování hry po přestupcích, disciplinární opatření).

Předseda PK prezentoval lektorům herní situace na problematiku, co je a co není „vědomé hraní“ a zhodnotil jednotlivá kritéria pro posouzení vědomého hraní.

První den byl oficiálně ukončen v cca 21:15 hod. s tím, že poté následovala neoficiální část s hosty za KFS Plzeň, OFS Klatovy. Pokračovalo se zejména s rozborem herních situací, které nastaly v nejrůznějších úrovních fotbalové struktury, neboť většina lektorů působí i v jiných různých funkcích souvisejících s činností rozhodčích na všech úrovních soutěží. Řešily se také otázky vývoje počtu rozhodčích v jednotlivých krajích a okresech a jejich dopady na obsazenost fotbalových utkání.

  • Sobota 13. 1. 2024 - seznámení s úpravou MP k popisu přestupků:

PK na svém jednání před seminářem lektorů provedla úpravu textace MP 2-2023. Jde o příkladový sazebník popisů přestupků, který ve své praxi rozhodčí hojně využívají. Lektoři byli upozorněni na hlavní změny, které PK v tomto metodickém pokynu provedla.

Třístupňový postup v případě diskriminačních incidentů:

Předseda PK s lektory zopakoval postup R a DFA v případě rasistického chování diváků. Poukázal na důslednost dodržování tohoto MP v praxi.

  • Výklad PF s využitím videoukázek

Tato část semináře byla zaměřena na problematiku hry rukou, dále HNCH týkající se udeření rukou do hlavy, ZZBM, nedovolený způsob bránění brankáři v rozehrání míčem, surovou hru, autoritu a respekt R, místo přestupku při ofsajdu, vysvětlení zjevného úmyslu při tzv. „malé domů“, atd. Při výkladu těchto oblastí byly využity klipy ze vzdělávacího programu UEFA_RAP 2023-1 a 2, ale i řada situací ze soutěží fotbalu na všech úrovních.

V posledním bodu programu semináře byl dán prostor lektorům také k dotazům, které přímo nesouvisely s probíranými tématy. I zde také byla řešena řada nejrůznějších dotazů.

  • Závěr:

Na konci semináře bylo dohodnuto, že příští seminář lektorů PF bude v lednu 2025 v Praze. Termín letního seminář bude PK stanoven podle toho, jaký bude rozsah vydaných změn IFAB v měsíci březnu. Pravděpodobný termín byl předběžně stanoven na začátek června 2024. Všichni lektoři budou o jeho konkrétním termínu včas informováni.

Poté předseda PK shrnul průběh semináře, poděkoval lektorům za jejich přístup v průběhu obou dnů a velké poděkování vyslovil i pořadatelům - Plzeňskému KFS, který se s přípravou a výběrem místa jeho konání zhostil na výbornou.

Seznam krajských lektorů pravidel dle jednotlivých KFS na rok 2024:

 

Příjmení

Jméno

ID

KFS

Účast na semináři

1

Řeháček

Lubomír

81050508

Liberecký

přítomen

2

Vodrážka

Dan

90062037

Pardubický

přítomen

3

Kureš

Jiří

55040090

Jihočeský

přítomen

4

Dresler

Radim

88100933

Moravskoslezský

přítomen

5

Peřinka

Jiří

77080047

Jihomoravský

přítomen

6

Vojtěch

Lukáš

87061627

Královehradecký

přítomen

7

Peřina

Pavel

67020565

Olomoucký

přítomen

8

Nováček

Ivo

79101603

Vysočina

přítomen

9

Sýkora

Pavel

67030608

Pražský

přítomen

10

Vyhnal 

Karel

78061145

Středočeský

přítomen

11

Blažej

Petr

83031656

Středočeský

přítomen

12

Harmady

Miloš

63080216

Plzeňský

přítomen

13

Pešek

Pavel

75010067

Karlovarský

přítomen

14

Rouček

Karel

96090101

Ústecký

omluven

15

Prokop

Jan

70070968

Zlínský

přítomen

         

PK

Kureš

Jiří

55040090

Předseda PK FAČR

přítomen

PK 

Hora

Jan

42120005

Člen PK FAČR

přítomen

PK 

Skočovský

Milan

70030949

Člen PK FAČR

přítomen

PK 

Zahradníček

Jan

60020311

Člen PK FAČR

přítomen