Na základě této skutečnosti musíme oznámit, že program Zelený trávník a program Minihřiště pro rok 2015 Fotbalová asociace ruší.