Vystudovaný právník spojil svůj profesní život se sportem. Pracoval v ČSTV a později přešel k fotbalu. 

Byl autorem fotbalové legislativy v osmdesátých létech, konkrétně položil základy při vytváření soutěžních řádů, které se – v aktualizované podobě – používají dosud. Po roce 1989 pracoval v českém fotbalovém svazu a pro Československou fotbalovou asociaci byl rozhodující osobou při tvorbě předpisů při přechodu na profesionální fotbal. 

Po rozdělení Československa v roce 1993 stál u zrodu fotbalového svazu samostatné České republiky, byl u přípravy právních norem. Stal se ředitelem Legislativně - právního oddělení ČMFS, ve kterém působil více než deset let, až do svého odchodu do důchodu. 

I pak svými zkušenostmi a znalostmi problematiky fotbalu pomáhal, například jako člen legislativní rady nebo působením v Nadaci fotbalových internacionálů. Fotbal v panu Jiřím Daňkovi ztratil obětavého a zkušeného pracovníka.

V roce 2018 obdržel nevyšší fotbalové vyznamenání Cenu dr. Václava Jíry.

Za celou fotbalovou rodinu vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast.