Nejvýraznější změnou je elektronizace rozhodčího řízení, ke které bylo přikročeno za účelem zrychlení a zefektivnění jeho průběhu, a to v souladu s celosvětovým trendem v této oblasti.

Podstatou elektronizace je, že s výjimkou některých procesních úkonů, bude veškerá komunikace s účastníky řízení probíhat prostřednictvím e-mailu, na který současně budou i tito zasílat svá vyjádření ve věci.

Jak již bylo uvedeno, bude tím dosaženo zrychlení a zefektivnění průběhu samotného řízení a současně by mělo dojít ke snížení nákladů jak účastníků řízení, tak i samotné FAČR.

S ohledem na skutečnost, že elektronizací rozhodčího řízení dochází k poměrné výrazné změně jeho průběhu oproti dosavadní praxi, apeluje FAČR jak na případné budoucí, tak i na současné účastníky řízení, aby se s aktuálním zněním Procesního řádu důkladně seznámili a předešli tím případným procesním pochybením.

Přehled změn najdete v přiloženém PDF, samotný Procesní řád najdete ZDE

Složka dokumentů