Vážení předsedové a sekretáři KFS a OFS.

Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.10.2015 oznámilo na svém webu Zveřejnění programu VIII „ Dodatkem k  vyhlášení programu VIII“.

Dle tohoto dodatku mohou TJ/SK splňující vyhlášené podmínky programu požádat o státní podporu z tohoto programu podáním písemné žádosti s doložením požadované dokumentace pouze poštou na adresu MŠMT v termínu do 13. listopadu 2015.

Podrobné pokyny s postupem podání žádosti naleznete na stránkách MŠMT

http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

Znovu upozorňujeme, že žádosti podávané prostřednictvím svazu, respektive zasílané na OFS, jsou nyní neplatné.

Předejte, prosím, tuto informaci žadatelům ve svém regionu.