Co je tedy pro možnost hrát futsal důležité?

 • Buď si najít klub v blízkosti bydliště - odkazy na seznam najdete v Adresáři klubů
 • Nebo založit klub nový - všechny kluby musí být zaregistrované u SFČR a mít v tomto registrovaném klubu registrované všechny hráče - více informací o registraci oddílu najdete v Přihlášce klubu do SFČR a informace o registraci nového hráče naleznete Přihlášce za člena SFČR
  Je velice důležité zkontrolovat kompletní a správné vyplnění přihlašovacího formuláře. Dávejte také pozor, že používáte aktuální formulář. Aktuální verze jsou vždy na futis.futsal.cz a při změně jsou zasílány na oficiální kontaktní e-mail oddílu.
  Poslední věcí je přihlásit klub do nějaké soutěže, vyberte si z adresáře Okresních svazů futsalu, které zajišťují kompletní servis.
 • Všichni noví členové a hráči pak musí pro vstup a členství v SFČR vyplnit formulář „Přihláška za člena SFČR“, který najdete na futis.futsal.cz. Vyplníte jej a zašlete na Svaz futsalu ČR (Svaz futsalu ČR, Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6). Přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky lze společně s dokladem o platbě poplatku zaslat i emailem na registrace@futsal.cz. Informace o zpracování přihlášky a přidělení ID kódu bude opět k dispozici na futis.futsal.cz - seznam hráčů.
 • Jak se přihlásím do nějakého oddílu jako nový hráč?
  Při vstupu do SFČR se můžete, pokud chcete, na stejném formuláři rovnou zaregistrovat i do oddílu. Vaše registrace do oddílu musí být na formuláři také oddílem potvrzena.
 • Počínaje datem 1.7.2012 přestaly platit registrační průkazy futsalu a nové se již nevydávají. Aby hráč mohl hrát utkání futsalu, bude muset zároveň splňovat tři podmínky:
  1. musí mít registraci v systému FUTis
  2. musí mít zaplacený členský příspěvek (spárovaná platba v systému FUTis)
  3. musí mít s sebou na utkání průkaz totožnosti s fotografií (OP, pas, ŘP…a nebo registrační průkaz, který se používá v tuto chvíli. Platnost používání tohoto průkazu bude omezena a změna včas zveřejněna).

KONTAKTY NA OKRESNÍ A DALŠÍ KOMISE


JAK ZAREGISTROVAT NOVÉ HRÁČE?

Registrace hráčů ze zahraničí do svazu futsalu ČR

Jak vyžádat cizince zde https://futsal.fotbal.cz/futis-napoveda/a8539#3 postup se nemění a je důležité v několika krocích postupovat následovně:
1) rodné číslo - zde jsou dvě možnosti a) pokud hráč už působil v ČR (kontaktujte mě a informace sdělím) b) hráč nebyl nikdy v ČR ( zde je nutné na základě dokladu totožnosti požádat na emailu clenstvi@fotbal.cz o rodné číslo a ID) následně po obdržení pokračujte krokem 2
2) vyplnit dokument https://futsal.fotbal.cz/document/download/81526 (pokud možno správně) 
3) doručit uvedené dokumenty na email registrace@futsal.cz ( Přihlášku člena SFČR, Doklad totožnosti, Vyžádání + v případě profesionála smlouvu)
4) vyčkat na další pokyny ohledně poplatku (z pravidla odesílám info ihned jak dojde k uvolnění zahraniční asociací)

Poplatek stanoven pro 1.FL ve výši 5000,- Kč, pro 2.FL ve výši 1000,- Kč, pro ostatní soutěže 500,- Kč


Jak registrovat nové hráče?
Z důvodu zpřehlednění informací o nových registracích, přestupech a hostování, jsme si dovolili připravit krátký článek ohledně těchto úkonů s ohledem na zavedení systému FUTis.

Zasílání podkladů pro registrační úsek
Přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky je možné společně s dokladem o platbě poplatku posílat i e-mailem na adresu registrace@futsal.cz

Formulář musí být podepsán hráčem a klubem, resp. oběma kluby a poté odeslán jako oskenovaný dokument

Originál musí klub archivovat alespoň 1 rok pro jeho případné vyžádání k ověření platnosti

Takto doručené požadavky budou zpracovány a zaznamenány v systému FUTis nejpozději do 5-ti pracovních dnů


Členské příspěvky ve futsalu, aneb jaké jsou výhody
Informace o tom, že stejně jako ve fotbalu, tak i ve futsalu, se budou vybírat členské příspěvky, nemohla minout snad nikoho z nás. Diskutuje se o tom, zda příspěvky ano či ne, zda je 100 Kč ročně hodně, nebo málo. Ale často se zapomíná na jeden podstatný fakt. Když Komise futsalu zvažovala, jak svou základnu přilákat k nové formě členství, byly bonusy pro členy jedním z hlavních bodů, o které se starala. Mottem bylo propojit svou základnu s partnery futsalu a nabídnout jim oboustranně výhodné podmínky. Snahou také bylo udělat tyto bonusy přehledné a nekomplikované. Zatím se do tohoto systému připojili dva partneři - firmy Joma a Select a obě nabízejí pro členy Svazu futsalu výrazné slevy ze své futsalové nabídky, v obou případech až 30% ze svých maloobchodních cen.