V případě doručení žádosti o přestup bude akceptována nejpozději poslední den, tj. 31. října 2022 do 24:00 hodin

Poslední možný termín pro vyžádání hráčů ze zahraničí je stanoven k 31. říjnu 2022, nejpozději však do 16:00 hodin, z důvodu nutnosti administrativního zpracování žádosti. Žádosti o přestup obdržené po výše uvedených termínech, již nebudou zpracovány.